Make your own free website on Tripod.com

Jongdierendag Twello 9 september 2000

 Winnaars:

1. Güner Buhtz met geelwitschild

2. Ernst Heinecke met roodwitpen

3. Klaus Hackmann met geelroek bekousd

4. Klaus Hackmann met zwartroek

5. Wim Halsema met roodroek

6. Wim Halsema met roodekster

7. Louis Heinsman met blauwekster

8. Louis Heinsman met blauwekster

Met een opkomst van 155 jonge Deense Tuimelaars in 24 verschillende kleurslagen was deze aflevering van Jongdierendag zeer succesvol.  De twee Deense keurmeesters Preben Strandgård en Jørgen Vedel zagen vele goede dieren en waren tevreden over de kwaliteit. Bij de 18 ingeschreven zwartroeken behaalde Klaus Hackmann (D) een F, de dieren van Hans Binnema waren helaas nog erg jong en in de rui, maar toch veelbelovend. Geert Siemons had zijn dieren teruggetrokken zodat we helaas geen goede vergelijk konden maken met de top van Nederland en Duitsland. Al met al vielen de zwartroeken toch een beetje tegen. 

De foto hiernaast is de duivin van Wim Halsema die in 1995 tot 2x toe een "U" behaalde.

 

 
Bij de roodroeken (15x) lag de kwaliteit een stuk hoger. De strijd ging tussen Hackmann en Heinecke uit Duitsland en Heinsman en Halsema. Uiteindelijk was het Wim Halsema die de mooiste had maar het verschil was niet groot. Het verschil zit hem in de details. Vnl. de kleur en kopvorm waren de scherprechters deze keer. De kleur dient volkomen egaal en intensief te zijn, vooral in de staart en de vleugelpennen wil dat nog wel eens tegen vallen. Type en stand zijn eigenlijk geen probleem meer, de betere dieren zijn die met de volle en lange voorkoppen. Ook moeten we meer letten op de wratvorm, deze dient zo aanliggend mogelijk te zijn. Dit is een extra moeilijkheid bij dieren met een krachtige kopvorm en een sterke snavel.
  De witroeken(11x) waren van Theo Suntken (D) en Henk Kromkamp. de beoordeling was zwaar en het valt ook niet mee bij deze rasspecialisten om een hoog predikaat te halen. Kromkamp is een paar jaar bezig met de witten en begint het steeds beter te doen. Het winnende dier had 95 punten (ZG) en blonk uit met een zeer goede kopvorm. Hals-en beenlengte konden beter. Vooral de beenlengte moet beter. Ook letten op een goede oogkleur. Vele dieren hadden een te donkere oogkleur en de pupilvorm vertoonde soms haperingen. Oogranden willen nog wel eens grof zijn. Hier wordt sterk op gedrukt. De geelroeken (5x) vielen erg tegen, de kwaliteit is er helaas niet in Nederland, Kromkamp kwam tot 92 punten. Probleem is hier vnl. de kleur en de kopvorm. Willen de geelroeken meekomen dan zal er nog veel werk verzet moeten worden.
Ook deze keer weer veel geëksterden. In zwart(24x) relatief veel dieren met een lage waardering. Oorzaak: slechte tekening, ook kunnen type en stand soms beter en de koppen sterker. Bertus van Mourik had zowel de beste doffer als duivin met 95 punten. Ook Martin van Heeringen toonde prima dieren maar helaas waren ze niet geheel tentoonstellingsklaar. Bij de roodeksters(7x) wel een gemiddeld hogere kwaliteit: Halsema behaalde een 95 en een 96 punten. Wat de zwarteksters missen zien we wel bij de rode, vooral in type en kop meer kwaliteit, ook de kleur bij de rode was erg goed. De 4 geeleksters waren helaas van mindere niveau, A.N. Bakker behaalde een 94 punten op een doffer, deze kleurslag kan ook nog wel wat fokkers gebruiken! De blauweksters(12x) zijn helemaal terug: L.Heinsman, van Mourik en Bakker toonden een degelijke collectie met voor Heinsman 2x 96 punten, misschien wat veel, maar het toont wel de progressie aan van deze kleurslag.  
  De beenbevederde Denen(5x) zien we maar zelden; Klaus Hackmann toonde een prachtige gele duivin die eigenlijk voor het hoogste predikaat in aanmerking komt. Ook vielen er weer getijgerden(10x) te bewonderen; helaas lag de kwaliteit niet zo hoog als ik ze wel eens gezien heb. De fokkers ervan komen uit voormalig Oost-Duitsland. Binnenkort zijn er weer rode en geel getijgerden in Nederland te bewonderen. Heinsman en Schepers uit Apeldoorn hebben een stam overgenomen van onze oosterburen. Werner Pasemann behaalde bij zowel de zwarte als de rode getijgerde 95 punten. De geelgetijgerden van Güner Buhtz konden niet overtuigen. Witpennen(12) waren er in een behoorlijke kwaliteit, een rode van Heinecke (DL) was heel mooi en behaalde 96 punten. Bij de zwartwitpennen behaalde Hackmann 95 punten. 
Witschilden(7x) zien we niet iedere dag, zeker niet als de kwaliteit ook nog eens goed is. Buhtz (DL) behaalde een F met een prachtige geel witschild. De branders(6x) zilverstippers(10x) en zwartschilden(4x) waren ook van onze oosterburen. Vooral de kwaliteit van de stippers van Erich Kowert viel tegen, dat zat hem vnl. in de tekening van de dieren: als dat niet goed zit, wordt het nooit een hoog predikaat. De branders waren ook van Kowert, een doffer behaalde 95 punten: deze had de goede kleur, de andere waren minder in kleur. De zwartschilden zijn helemaal een rariteit maar wel een aparte verschijning. Buhtz liet een paar mooie dieren zien en behaalde er 94 punten mee, de tekening kon hier en daar wat beter.