Make your own free website on Tripod.com
Deense Tuimelaars Club

Sinds 1 september 1964 zijn wij verenigd in een speciaalclub om op die manier lijn te brengen in het in stand houden en veredelen van de Deense Tuimelaar

 

Onze activiteiten bestaan uit:

 

-  Nieuwe leden helpen aan goed fokmateriaal en goede informatie

-  Het uitwisselen van fokervaringen van leden onderling

-  Het uitzetten van ereprijzen op tentoonstellingen

-  Het organiseren van Jongdierendag, hokbezoek en jaarvergadering

-  Ieder jaar in januari ontvangt ieder lid het JAARBOEK

-  De club heeft 5 clubkeurmeesters die u bij het fokken en perfectioneren bijstaan

-  Het onderhouden van goede contacten met Deense Tuimelaar Clubs in Duitsland en Denemarken

Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter:                    M.A. van Heeringen  te Groningen.

Secretaris:                    W.B. Halsema  te Oldeholtpade.

Penningmeester:          M.A. van Heeringen  te Groningen.

Bestuurslid:                  A.J.M. van Mourik  te Twello.

P.R.Zuid-Nederland:     G. Adriaanse  te Middelburg.

This page is built by Wim Halsema, you can contact me by E-mail